otorinolaryngologická ambulancia

Mabela s.r.o. je špecializovaná ambulancia v odbore otorinolaryngológia, ktorá poskytuje liečebno - preventívnu starostlivosť o pacientov s chorobami ucha, nosa, hltana, hrtana a krku.

- VŠEOBECNÁ ORL AMBULANCIA

- OTONEUROLOGICKÁ AMBULANCIA

- AUDIOLOGICKÁ AMBULANCIA

VŠEOBECNÁ ORL AMBULANCIA - BEZ OBJEDNANIA

Pondelok 12:00 - 17:00

Utorok 07:30 - 14:00

Streda 07:30 - 14:00
Štvrtok 07:30 - 14:00
Piatok  07:30 - 13:00

OTONEUROLOgICKÁ AMBULANCIA - LEN OBJEDNANÍ PACIENTI

0918 343 958 alebo 055/3337119

AUDIOLOGICKÁ AMBULANCIA - LEN OBJEDNANÍ PACIENTI

0918 343 958 alebo 055/3337119

Čo robíme

ZÁKLADNÁ ORL DIAGNOSTIKA A VÝKONY:

 • otomikroskopické ošetrenie vonkajšieho zvukovou, blany bubienka
 • paracentéza
 • vyšetrenie priechodnosti sluchovej trubice
 • rinoendoskopia
 • chemo (elektrokauterizácia)
 • ošetrenie sliznice dolných nosových mušlí
 • laryngoskopické vyšetrenie
 • aplikácia medikamentov do hrtana

DIAGNOSTIKA A LIEČBA PORÚCH SLUCHU:

 • Tónová audiometria.
 • Slovná audiometria.
 • Vyšetrenie sluchu vo voľnom poli.
 • - Screeningové vyšetrenie sluchu pomocou otoakustických emisií a screeningovej BERA.
 • - Vyšetrenie prahu sluchu u detí a nespolupracujúcich pacientov pomocou SSEP a klinickej BERA.
 • - Rehabilitácia sluchu detí aj dospelých všetkými rehabilitačnými pomôckami, ktoré sú používané na celom svete : konvenčné načúvacie aparáty (zvukovodové, závesné), kostné vibrátory (Bonebridge, Bone anchored hearing aids), kochleárne implantáty.

DIAGNOSTIKA A LIEČBA ZÁVRATOVÝCH STAVOV:

 • Orientačné vyšetrenie vestibulárneho aparátu.
 • - Vyšetrenie vestibulárneho aparátu pomocou základných manévrov.
 • - Vyšetrenie vestibulárnych potenciálov na zistenie funkcie horného a dolného vestibulárneho nervu.
 • - Cielené a podrobné vyšetrenie periférneho vestibulárneho systému pomocou objektívnych vyšetrovacích metód - ENG, HIT.

S kým spolupracujeme


ORL Humenné - špecializovaná nemocnica v odbore otorinolaryngológie

www.orlhe.sk

LEKÁRSKA FAKULTA UNIVERZITY P.J. ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH


AKO SA K NÁM DOSTANETE?

Zo železničnej stanice : Električka č. 2. Zastávka: Poliklinika Sever