VŠEOBECNÁ ORL AMBULANCIA

Súčasťou vybavenia základnej ORL ambulancie je vyšetrovacia jednotka s mikroskopom, endoskopickou súpravou, elektrokauterom a odsávačkou.


AUDIOLOGICKÁ AMBULANCIA

Špecializovaná audiologická ambulancia je vybavená kompletným prístrojovým vybavením – audiometer, tympanometer s vyšetrením strmienkových reflexov a funkciou sluchovej trubice, prístroje na meranie sluchových evokovaných potenciálov, prístroje na screeningové vyšetrenie sluchu.


OTONEUROLOGICKÁ AMBULANCIA

Špecializovaná otoneurologická ambulancia je vybavená kompletným prístrojovým vybavením na vyšetrenie závratových stavov – ako sú vestibulárne potenciály myogénne aj okulárne, elektronystagmografia a HIT.